ผังรายการ

ผังรายการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร FM 90 MHz 
ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.

 

 เวลาออกอากาศวันจันทร์-วันศุกร์รายการผู้จัดรายการ
09.00-10.00 น.เสียงแห่งความสุขสายทอง สุจริยางพงศ์พร
10.00-10.30 น.ข่าวสดสายตรงจาก VOAVoice Of America ภาคภาษาไทย
10.30-11.00 น.โรงหมอรับสัญญาณจากสถานีวิทยุ TPBS RADIO
11.00-12.00 น.ภูมิคุ้มกันรับสัญญาณจากสถานีวิทยุ TPBS RADIO
12.00-13.00 น.ข่าวเที่ยงรับสัญญาณจาก สวท.
13.00-14.00 น.บอกเล่าเก้าสิบสายทอง สุจริยางพงศ์พร
14.00-16.00 น.ลูกทุ่งยิ้มหวาน รับสัญญาณจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
16.00 น.ปิดสถานีพบกันใหม่เวลา 09.00 น.

 

ข่าวต้นชั่วโมง รับสัญญาณ สวท.กรุงเทพ / 09.00 / 10.00 / 11.00 / 14.00 / 15.00