เครือข่าย

ข้อมูลจาก ศูนย์ประสานงานเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาคเหนือ

ชื่อ รายละเอียด ติดต่อ
แม่ทา เมล็ดพันธุ์ผัก/ความรู้ การทำ CSA    085-0326642  
พันพรรณ เมล็ดพันธุ์ผัก/ความรู้ คุณกฤษ    081-4701461  
ECHO Asia แจกเมล็ดพันธุ์ฟรีทั่วโลก (ธนาคารเมล็ดพันธ์) คุณวา    081-0241833  
Joko ข้าว พืชผัก หมูหลุม /ความรู้ อู๋    089-5587490  
ISAC พันธุกรรมพื้นบ้าน /ถั่วเหลืองอินทรีย์/หมู / ไก่ พี่เกต    089-9976698  
Seed Exchange เมล็ดพันธุ์ ผัก ไม้ผล ไม้ดอก สุบิน    0869194868  
มูลนิธิการจัดการความรู้และ เครือข่ายชาวนานครสวรรค์ พันธุ์ข้าว 200 กว่าพันธุ์ เครือข่ายโรงเรียนชาวนา 20 แห่ง คุณเขียว และสุบิน    0869194868  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอินทรีย์ สุบิน    0869194868  
สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์    อ.ฉันทนา 053-873380  
สวนเอเดน น่าน ข้าว พันธุ์ผักพื้นบ้าน      
เครือข่ายคนเคียงดิน นครสวรรค์ เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน พืชไร่ อ้อย น้ำอ้อย มะขามพันธุ์ยักษ์ พี่พัฒ    081-1745261  
เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน จ.แม่ฮ่องสอน สกว. เกษตรพื้นที่สูง และพันธุกรรมข้าว คุณอ้อย อรุณี    02-5911195  
กลุ่มเกษตรกรทางเลือก ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน การผลิตผักอินทรีย์ นายวัฒนะ สุวรรณเขตนิคม    087-0878304  
เครือข่ายอิสระภาพทางพันธุกรรม คุณบุญส่ง ธารศรี  121 ม.8 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280  0818829084 boonsong@echonet.org
เมล็ดพันธุ์ปู่-ย่า ผักพื้นบ้าน นายอุบล ฤทธิ์เย็น  23/1 ม.15 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  0877885838  
ศูนย์การเรียนรู้โจโก้ ผักพื้นบ้าน นายสุบิน ฤทธิ์เย็น  125/356 หมู่บ้านนราธิป ถ.รัตนธิเบศ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0869194868  subin@biothai.net
มูลนิธิสวนพุทธธรรม ผลิตผักสลัด นายอดิศักดิ์ จันทะ  116 ม.5 ถนน อ้อมเมืองป่าซาง ต.หนองนาม อ.เมือง จ.ลำพูน 0813682133  suanbudd.lp@gmail.com
ชมรมสร้างสุขเพื่อสังคม ผลิตผักสลัด นางพุทธมาศ ตา  117 ม.5 อ้อมเมืองป่าซาง ต.หนองนาม อ.เมือง จ.ลำพูน  0849505619 suanbudd.lp@gmail.com
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน การปลูกข้า,ถั่วเหลือง,พืชผักและผลไม้ นายเรือง เทพินทร์  บ้านดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   kassirinp@gmail.com
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน การปลูกข้าว,ถั่วเหลือง,พืชผักและผลไม้ นายประเสริฐ สมจัก  บ้านดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   kassirinp@gmail.com

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อ รายละเอียด ติดต่อ
ศูนย์เกษตรอินทรีย์ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเน็ท ยโสธร พืชหลังนา ศูนย์เรียนรู้ วิษณุ    081-9605143  
ชมรมรักษ์ธรรมชาติ ยโสธร เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ผัก สมุนไพร คุณเต่า    089-0370094  
เครือข่ายข้าวคุณธรรม จ. ยโสธร พันธุกรรมข้าว นักพัฒนาพันธุ์ งา สมุนไพร พันธุ์ปลา ติดต่อพี่เต่า กุดชุม      
คุณแหลม พันธุ์ปลาอินทรีย์ คุณแหลม พี่เต่า กุดชุม      
สุรินทร์ การเลี้ยงหมู คุณนุช 081-5443259,พี่เย้ 081-7180912     
ศูนย์ส่งเสริมยุวเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ปลูกผัก ผลไม้ พนมกร นาม      
สมาชิกศูนย์ส่งเสริมยุวเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว กวางตุ้งฮ่องเต้ ฯลฯ ตามฤดู นางสาวผกามาศ  80/25 ม.16 วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370  0813791316 somjit@Gmail.com
รองประธานศูนย์ส่งเสริมยุวเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว , สมาชิกสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฎิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว ผักสลัดทุกชนิด ข้าวโพดหวาน มะเขือเทศเชอรี่ ยอดมะระแม้ว หอมญี่ปุ่น กะหล่ำปี ฯลฯ ตามฤดูกาล นางสุรีย์พร  1 ม. 11 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370  0821518782 somjit0@Gmail.com
รองประธานศูนย์ส่งเสริมยุวเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว , สมาชิกสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฎิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด ผักสลักทุกชนิด มะเขือเทศเชอรี่ กะหล่ำปี ถั่วฝักยาวชมจันทร์ ฯลฯ ตามฤดูกาล นายอรรถพล  80/25 ม.16 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370  0844302795 somjit0@Gmail.com
ศูนย์ส่งเสริมยุวเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว ,สมาชิกสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฎิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด ผักสลัดทุกชนิด มะเขือ ฟักทอง ยอดมะระแม้ว กระเทียม หอม ฯลฯ ตามฤดูกาล นายณัฐวุฒิ แม่นปืน  3 ม.11 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 0822581059  somjit0@gmail.com
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านา ผักกินใบ กินหัว และกินผล ( ผักฤทธิ์เย็นเป็นหลัก ) นางสาววิจิตรา  114 หมู่ 11 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120  0891569503 , 0851000223  pla-krapong@hotmail.com
ไร่ยิ้มเขียวเกษตรอินทรีย์ (50ไร่) ผักสลัด 8 ชนิดและผักสวนครัว คุณวิไลรัตน์ ด่านท่อ  2 ม.20 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  0818200788 ta.wilairut@gmail.com

ภาคกลาง

กรีนเน็ท ตลาดเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ พี่น้อง ,คุณไมเคิล    02-2779380-1 ,0818688720  
ข้าวขวัญ สุพรรณ เมล็ดพันธุ์ข้าวและพืชผัก (มะเขือเทศ ข้าวโพด ฯลฯ) องค์ความรู้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว พี่สุขสันต์    086-0029562

ภาคตะวันออก 

สวนทุเรียนชาตรี ในข่ายอิสรภาพพันธุกรรม จ.นครนายก ทุเรียน 50 สายพันธุ์ คุณชาตรี      
วนเกษตร จ.ฉะเชิงเทรา ไม้ป่า สมุนไพร ผักยืนต้น ตระกูลมัน ศักดิ์ชัย    081-0044914  
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา พันธุ์ผักพื้นบ้าน เมล็ดพันธุ์ผัก พี่นัน    081-7810090

ภาคใต้

ชุมชนคีรีวง นครศรีธรรมราช ไม้ยืนต้น ทุเรียน คุณสุภา    02-5911195  
ครัวใบโหนด คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา พันธุกรรมข้าว อาหารพื้นบ้าน ส่งเสริมปลูกผักพื้นบ้าน เป็นศูนย์เรียนรู้ สุบิน    086-9194868  
เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวพังงา จ.ภูเก็ต พันธุกรรมในพื้นที่ป่าชายเลน พันธุกรรมชายฝั่ง    สุบิน 086-9194868  
สถาบันพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน การผลิตผักอินทรีย์ นางสาวมัทนา อภัยมูล    0850326642

Share This: