ติดต่อเรา

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ –ชุมพร FM 90 Mhz
สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 99 หมู่ 5 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทรศัพท์  07 7544 068 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 0934 4964